yofoyer-aktiv

Synapses KS 100 ballpoint on paper, 14.9x21cm