yofoyer-aktiv

Synapses KS 28 ballpoint on paper, 20.9x27.5cm