yofoyer-aktiv

Synapses KS 125 "bastardo" ballpoint on paper, 14.9x21cm