yofoyer-aktiv

Synapses KS 159 ballpoint on paper, 14.9x21cm