yofoyer-aktiv

Synapses KS 138 ballpoint on paper, 14.9x21cm