yofoyer-aktiv

Synapses KS 35 ballpoint on paper, 20.9x27.5cm