yofoyer-aktiv

Synapses KS 92 ballpoint on paper, 14.9x21cm