yofoyer-aktiv

Synapses KS 19 "elisk" ballpoint on paper, 21x27.5cm