yofoyer-aktiv

Synapses KS 22 ballpoint on paper, 12.2x21.1cm