yofoyer-aktiv

Synapses KS 30 "matala I" ballpoint on paper, 14.9x21cm