yofoyer-aktiv

Synapses KS 140 "DEPORTATION! - back to Yerevan" ballpoint on paper, 14.9x21cm