yofoyer-aktiv

Synapses KS 102 "tatra I" ballpoint on paper, 14.9x21cm