yofoyer-aktiv

Synapses KS 163 ballpoint on paper, 14.9x21cm