yofoyer-aktiv

Synapses KS 20 ballpoint on paper, 14.9x21cm