yofoyer-aktiv

Synapses KS 167 ballpoint on paper, 14.9x21cm