yofoyer-aktiv

Synapses KS 39 ballpoint on paper, 14.9x21cm