yofoyer-aktiv

Synapses KS 103 "tatra II" ballpoint on paper, 14.9x21cm