yofoyer-aktiv

Synapses KS 97 "jesuischarlie" ballpoint on paper, 14.9x21cm