yofoyer-aktiv

Synapses KS 32 ballpoint on paper, 41.8x29.5cm