yofoyer-aktiv

Synapses KS 166 ballpoint on paper, 14.9x21cm